Spelberoende

Spel i alla dess former är omåttligt populärt oavsett om det avser trav, casino, sportspel, datorspel eller Bingolotto. Men som med allt annat kan överdrivet spelande ge konsekvenser som kan vara förödande, om du tappar kontrollen över ditt spelande och utvecklar ett spelberoende kan det leda till både personliga, ekonomiska och sociala konsekvenser där priset kan bli mycket högt.

Vad kännetecknar spelberoende

Spelberoende liknar i många fall andra typer av missbruk såsom alkohol- och drogmissbruk men det är i princip omöjligt att se på utsidan om någon är spelberoende eller inte. Det är inte ovanligt att den som drabbats av spelberoende börjar ljuga om sitt spelande för familj och vänner, förlorar sociala kontakter och misslyckas med eventuella försök att på egen hand sluta spela. De ekonomiska bekymren brukar också eskalera, i försök att vinna tillbaka förlorade pengar kan den spelberoende börja låna pengar och i värsta fall börja begå brott för att finansiera sitt spelande.

Vem blir spelberoende

Det är svårt att säga vem som kan få problem med sitt spelande. Det finns dock faktorer som ökar risken för att utveckla ett faktiskt spelberoende. Det kan vara upplevelser under uppväxten som att växa upp med en spelberoende förälder eller den omgivande spelmiljön, utbudet av spel samt spelreklam man exponeras för. Enligt Statens folkhälsoinstitut är unga män, utrikesfödda män, personer med ekonomiska problem samt personer utanför arbetsmarknaden grupper som är särskilt i riskzonen för att utveckla spelproblem.

Hur tar man sig ur ett spelberoende

Om du känner att du befinner dig i riskzonen för att utveckla ett spelberoende kan du kontakta någon av de olika spelberoendeföreningar som finns (se länkar nedan). Anhöriga till spelberoende drabbas också av konsekvenserna av spelandet och kan också få också hjälp och stöd via dessa föreningar och genom anhöriggrupper. Vanligaste metoden i Sverige idag för hjälp ur spelberoende är genom tolvstegsmodellen som ursprungligen kommer från ett självhjälpsprogram från Anonyma Alkoholister (AA). Kognitiv beteendeterapi är också en del av den behandling som erbjuds och riktar in sig på kartläggning av de faktorer som orsakar beteendet och hjälper patienten att se och hantera problemet.

Information om spelberoende på nätet (källförteckning)

Informationen i denna artikel är baserad på information från bland annat Statens Folkhälsoinstitut, Spelberoendes Riksförbund samt sajter som informerar och erbjuder hjälp till den som drabbats av spelberoende.

Spelberoende.se

fhi.se

Stödlinjen.se